Annonse


Hordaland satser på IT

Dette framgår av fylkesrådmannens utkast til budsjettplan for 1998.

Slår vi sammen IT-investeringene som er spredt på forksjellige kapitler i budsjettet, utgjør IT den største enkeltposten, etter helse, utdanning og samferdsel.

45 millioner
IT vil utgjøre 45 millioner av det totale investeringsbudsjettet på 432 millioner kroner

Helse
Innkjøp av datautstyr til helsevern og sosiale tjenester utgjør den største enkeltposten, hele 24 millioner kroner. Deretter følger fylkesadministrasjonen med 10 millioner, og undervisningstiltak med 6 millioner.

Til innkjøp av ny telefonsentral er det avsatt 5 millioner kroner.