Melgaard, Dag NY

Annonse


50 mill. for nødtjenestene?

Melgaard, Dag NY– Den 1. januar vil monopolet bli oppløst. Da vil det være opp til staten å bestille de tjenestene de ønsker ved kystradiostasjonene. Det kostet oss cirka 50 millioner ifjor. Hvis staten ønsker å opprettholde disse tjenestene på dagens nivå, må de bestille disse fra oss.

Det er pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor som mandag antyder hvilke summer staten må ut med for å opprettholde nødtjenestene hos Telenor etter at monopolet blir oppløst om mindre enn tre måneder.

Samfunnspålagt
Hittil har dette vært samfunnspålagte oppgaver. Nå må staten bestille tjenestene hos Telenor – eller hos en annen leverandør.

Det dreier seg om tre typer tjenster: Nødtjenesten ved kystradiostasjonene, telefontrafikken til svalbard og teletjenestene for det sivile og militære forsvar.

Kostbart
Telenor vil ikke si noe om hva det koster å ha nødtjenestene for det sivile og militære forsvar operativt. Derimot antyder Melgaard en sum på omlag 50 millioner kroner for å opprettholde kystradio-tjenestene på dagens nivå. Telesambandet med Svalbard koster omlag 1,5 millioner kroner, sier Melgaard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse