Hopp til navigasjon Hopp til innhold

300-500 mill. til informatikk

BERGEN: 100 millioner kroner årlig i ekstra bevilgninger til informatikk på norske universitet. Slik ønsker Det nasjonale fakultetsmøte for realfag å besvare industriens rop etter arbeidskraft med spisskompetanse på området.

Gapet bare vokser mellom industriens behov for kompetanse og utdanningskapasiteten ved norske universitet og høyskoler. Nå ønsker Det nasjonale Fakultetsmøtet for realfag å doble utdanningskapasiteten.

Dette skal skje gjennom ekstraordinære årlige bevilgninger på 100 millioner kroner til informasjons- og kommunikasjonsteknologiske fag (IKT) de neste tre til fem årene.

Doblet opptak
Skal målet om doblet opptakskapasitet sammenlignet med dagens nivå kunne realiseres, vil det med andre ord være snakk om å styrke budsjettet med 300 – 500 millioner kroner.

Årlig blir nå 270 cand.scienter og sivilingeniører uteksaminert fra norske universitet.

Rekruttering
En dobling av studenttallet vil stille store krav til lærekreftene. For å kunne rekruttere vitenskapelig personale i dagens sprengte arbeidsmarked, vil man bli nødt til å etablere spesielle lønnstiltak og stipendordninger for dem som blir ansatt.

Interessen for å studere informatikk er økende på lavere grad. Situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier imidlertid at studentene velger å gå ut i jobb så snart om mulig. Stadig færre ønsker å ta hovedfag eller doktorgrad.

Stipendordninger
En egen stipendordning for studenter på høyere gradsnivå, anledning til å avskrive deler av studielånet, og bedre undervisnings- og studieforhold, vil være nødvendig for å sikre tilførsel av gode studenter ut over hovedfag, sier styrer Terje O. Espelid ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen til universitetets internavis.
Annonse