Annonse


300-500 mill. til informatikk

Gapet bare vokser mellom industriens behov for kompetanse og utdanningskapasiteten ved norske universitet og høyskoler. Nå ønsker Det nasjonale Fakultetsmøtet for realfag å doble utdanningskapasiteten.

Dette skal skje gjennom ekstraordinære årlige bevilgninger på 100 millioner kroner til informasjons- og kommunikasjonsteknologiske fag (IKT) de neste tre til fem årene.

Doblet opptak
Skal målet om doblet opptakskapasitet sammenlignet med dagens nivå kunne realiseres, vil det med andre ord være snakk om å styrke budsjettet med 300 – 500 millioner kroner.

Årlig blir nå 270 cand.scienter og sivilingeniører uteksaminert fra norske universitet.

Annonse
Rekruttering
En dobling av studenttallet vil stille store krav til lærekreftene. For å kunne rekruttere vitenskapelig personale i dagens sprengte arbeidsmarked, vil man bli nødt til å etablere spesielle lønnstiltak og stipendordninger for dem som blir ansatt.

Interessen for å studere informatikk er økende på lavere grad. Situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier imidlertid at studentene velger å gå ut i jobb så snart om mulig. Stadig færre ønsker å ta hovedfag eller doktorgrad.

Stipendordninger
En egen stipendordning for studenter på høyere gradsnivå, anledning til å avskrive deler av studielånet, og bedre undervisnings- og studieforhold, vil være nødvendig for å sikre tilførsel av gode studenter ut over hovedfag, sier styrer Terje O. Espelid ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen til universitetets internavis.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse