Annonse


«Riktig» prefiks for Global One

Salgsdirektør Stein Maka sier det er en spennende og turbulent tid vi går i møte. Leverandører og operatørerer skal posisjonere seg om marked og kunder. Kundene kommer til å bli oversvømmet med informasjon og må bli flinkere til selv å navigere i det nye informasjonsveldet.

Fikk førstevalget
Da tildelingen av prefiks for operatørene ble gjort av Post- og teletilsynet onsdag, var Global One selvfølgelig med i trekningen og fikk tildelt 1501. Det var selskapets første valg.

– Dette passer bra inn i Global One strategi om å bli nummer en når det gjelder kvalitet og service ovenfor våre kunder, sier Stein Maka.

Ordningen må revideres
Når det gjelder å benytte prefix for aksessering av ønsket operatør, er dette noe som EU har vedtatt. Slik ordningen vil fungere fra nytttår vil den klart favorere de som eier kunden. Derfor vil det bli en sterk fokus på dette.

Annonse


Telenor vil selvfølgelig bli angrepet fra alle kanter, men selskapet har jo fordelen av at kundene kan aksessere deres nett uten å måtte bruke prefix.

Favoriserer Telenor?
– Etter vår mening er dette å favorisere den gamle “monopolisten”, og vi ser fram til at det vil komme en løsning på dette problemet, sier en lett oppgitt Stein Haga.

Haga synes også at et prefiks på fire siffer er i lengste laget og virker konkurransehemmende.