Annonse


Samles om foto-standard

Kodak, Microsoft og Hewlett-Packard er blant de ni konsernene som står bak organisasjonen Digital Imaging Group.

DIG skal arbeide for at produsenter av digitale kameraer, programvare for redigering av bilder, og andre produsenter vil samarbeide om felles teknologiske standarder.

Digitale kameraer lagrer bildene elektronisk og bruker ikke film. Det innebærer også at fotografiene kan brukes i datamaskiner og formidles over nettet.

Vekstpotensiale
Selskapene sier at markedet for digital fotografering kan vokse til 150 milliarder dollar i år 2000, dersom en klarer å støtte opp om en felles standard. Gruppen står bak standarden FlashPix.

De andre selskapene i gruppen er Adobe, Canon, Fuji, IBM, Intel og Live Picture. Ifølge Nando Net står 18 andre selskap i kø for å melde seg inn. Polaroid skal være blant disse selskapene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse