Arkiv

Annonse


Nera-prosjekt i India

ArkivBak 3Remote Telephony Project2, står VSNL (Indias nasjonale rikstelefonselskap), Inmarsat, Departementet for post og telegraf og Nera. Sistnevnte bidrar med sine satellittelefoner.

Utbygging av telenettet er høyt prioritert av den indiske stat. Landet har likevel 40.000 telefonløse landsbyer.

10.000 installasjoner
Fem landsbyer har til nå fått opprettet lokale telegrafkontorer der en spesialversjon av Neras satelitttelefon, Nera WorldPhone Provident, er installert. Forsøksprosjektet tar først og fremst sikte på å teste om driftsgrunnlaget for slike lokale installasjoner er tilstede.

Viser prøveutplasseringene seg å være vellykket, kan prosjektet komme til å omfatte så mange som 7.000 – 10.000 landsbyer.

Annonse


Spesialversjon
Nera WorldPhone Provident som benyttes i prosjektet, er utviklet spesielt med tanke på land med dårlig telefondekning. Apparatet er utstyrt med en ekstra stor antenne, noe som bidrar til å redusere brukskostnadene.

– Med Nera WorldPhone kan myndighetene på en enkel måte realisere politiske mål om å skaffe telefonforbindelse til fjerntliggende landsbyer, hevder informasjonssjef Helge Skaar i Nera.