Annonse


Korsell skeptisk til Fornebu

Korsell er skeptisk til planene for et norsk IT-miljø på Fornebu. Men han har sterk tro på Ullandhaugmiljøet og foreslår en målsetning om å bli best på Internett.

– Fornebu-planene mangler visjoner og er etter min mening altfor fokusert på de fysiske forutsetningene, altså på lokalisering, på eiendommer og på å tiltrekke seg mennesker. Dette avslører at planleggerne tenker slik man gjorde i går. I dag er det uvesentlig hvor folk befinner seg rent fysisk. Det er prosjektene og kunnskapen som teller, sier Korsell til Stavanger Aftenblad.

Han advarer mot å lage en blek kopi av Silicon Valley på Fornebu.

Rask utvikling
IBM satset på Stavanger da de etablerte et europeisk oljesenter. I dag har selskapet 42 medarbeidere på Ullandhaug, som utvikler programvare som brukes over hele verden.

Korsell mener kunnskapsparken på Ullandhaug har gode utviklingsmuligheter fordi prosjektet er resultatorientert. Han har også stor tiltro til et samarbeide mellom Oljedirektoratet, forsknings- og undervisningsmiljøet ved Høgskolen, Rogalandsforskning og private bedrifter i miljøet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse