Sogn og Fjordane.gif

Annonse


70 millioner til utkant-IT

Sogn og Fjordane.gifSogn og Fjordane er, sammen med tilsvarende områder i Skottland, Irland og Italia utpekt til “hjemsted” i EU-prosjektet TITAN, skriver Bergens Tidende.

Pionerinnsats
Fjordfylkets unike erfaring med bruk av ny teknologi har ført til at fylket har fått i oppdrag å koordinere det internasjonale prosjektet som skal pågå fram til sommeren år 2000. 17 av de 70 millioner kronene som totalt er bevilget til prosjektet, vil bli brukt i Sogn og Fjordane.

– Vi vil gjøre en rekke offentlige tjenester tilgjengelige over nettet, både for private og for næringslivet. Målet er å gjøre det like lett å bruke Internett som å bruke tekst-tv, sier den interansjonale koordinatoren Jostein Fondenes til BT.

Lokale IT-sentre
Endel av pengene vil bli brukt til å etablere lokale IT-sentre i samtlige 26 kommuner i fylket. Sentrene vil mest sannsynlig bli lagt til offentlige bibliotek. Hit skal lokalbefolkningen kunne komme, blant annet for å hente og fylle ut offentlige søknadssjema, reguleringskart, høringsuttalelser og lignende.

Annonse
Dette er det tredje EU-prosjektet fjordfylket blir involvert i. Under evalueringen av de to foregående, har fylket fått svært gode karakterer, i følge BT.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse