Arkiv

Annonse


Rugaas på defensiven

Arkiv­ En slik defensiv offentlig politikk er i samsvar med det som skjer i USA og resten av Europa, sa planleggingsministeren.

Utsagnet er også i tråd med helseminister Gudmund Hernes¹ pessimistiske uttalelser under Norsk Telemed Œ97, om at det er uråd å styre den teknologiske utviklingen.

Regjeringens rolle
Regjeringens rolle vil gå ut på å legge forholdene og de ytre rammebetingelsene til rette, mente planleggingsministeren.

Netthandel er ett slikt område der det offentlige må bistå, blant annet gjennom å definere krav til sikkerhet og digital signatur, og ved å tilpasse lover og regler, sa han.

Annonse


NIN og BIT
Å legge til rette for forskning og utviklingsprogrammer er en annen viktig offentlig oppgave. Her nevnte Rugaas det nasjonale infrastrukturprogrammet, NIN, og programmet for utvikling av bransjeorienterte løsninger for handel, BIT, som eksempler.

Uløste problemer
Norge, i likhet med resten av den vestlige verden, sliter i dag med altfor mange uløste problemer reist av IT-teknologien. En slik utvikling vil derfor tvinge seg fram, samme hvilken regjering som overtar styringen utpå høsten, mente Rugaas.