VestAgder.gif

Annonse


Mobilnytt i Vest-Agder

VestAgder.gif­ I Lindesnes kommune har NetCom utbedret GSM-dekningen for bolig- og industriområdet rundt Spangereid/Trones, samt deler av RV 460 mot Lindesnes, opplyser informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Audnedal

Telenor Mobil har bygd ut GSM-dekningen langs RV 460 fra Viblemo til Ågedal, fra Kvåle til Ågedal og langs RV 461 fra Fidja til Bar. NMT-450 er også utbygd for RV 460.

Farsund

Annonse
Telenor Mobils NMT-900 dekning er utbedret for Lista, Borhaug og Lista flystasjon.

Kristiansand

Kysten mellom Hærøya og Ulvøysund i Randesund og Kristiansand øst har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil.

Kvinesdal

På RV 465 mellom Kvinesdal og Kvinlog har Telenor Mobil bygd ut GSM-dekningen. NMT-450 er bygd ut langs RV 465 fra Storekvina til Nedre Kvinlog.

Lindesnes

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold langs RV 460 mellom Spangereid og Lindesnes Fyr.

Mandal

Kysten ved Mandal og Mandal sentrum har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil.

Marnadal

Telenor Mobils GSM-dekning er utbedret langs RV 455 fra Øystebø til Laudal og fra Marnadal sentrum til Laudal. Dekker også RV 461 fra Brandsvoll til Korsmo, samt Sørlandsbanen fra Marnadal stasjon til Korsmo.

Dekningen for NMT-450 og NMT-900 er utbedret langs RV 455 fra Øystebø til Laudal..

Sogndalen

Telenor Mobil har bygd ut GSM-forholdene langs RV 461 gjennom Sogndalen og Kulia boligområde. Dekker også RV 461 fra Hortemo til Finsland og Augland, samt fra Nergård til Kleveland.

NMT-450 er bygd ut langs RV 461 mellom Vestre Fidje og Laudal, mellom Hortemo og Kilen, samt vegen fra Stokkeland over RV 39 ved Vehustoppen. Dekker også Finsland.

Søgne

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold til Søgne og langs RV 456 fra Søgne til Langenes. Dekker også Åros Campingplass og Stokkelandsåsen industriområde. Langenes og kysten utenfor, mellom Flekkerøya og Søgne, har også fått bedre GSM-dekning fra Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse