Rogaland.gif

Annonse


Mobildekningen i Rogaland

Rogaland.gif– RV 1 mellom Mastrafjordtunnelen og fergeleiet i Mortevika har fått bedre GSM-forhold, opplyser dekningssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Finnøy

NetCom har satt opp en ny basestasjon som gir bedre GSM-dekning til området rundt Vignes.

Forsand

Annonse
Telenor Mobil har utbedret GSM-forholdene langs RV 13 fra Høllesli til Botne, i Lysefjorden, Flørli, Eiane og Fossmork. Også NMT-900 dekningen er utbedret langs RV 13 fra Høllesli til Botne, ytre deler av Lysefjorden samt Eiane og Fossmork.

Gjesdal

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-dekning langs RV 45 mellom Mjåland og Øvstabø.

Hjelmeland

Telenor Mobil har utbedret både GSM og NMT-450 langs RV 13 langs indre deler av Jøsenfjorden.

Sandnes

Telenor Mobils GSM-dekning er utbedret langs RV 13 fra Hana til Vatne og Lutsi.

Sola

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold til Røyneberg og Sørnes.

Stavanger

NetCom har nå utbedret GSM-dekningen i Stavanger sentrum, og området ved Vågen.

Telenor Mobils GSM-forhold er utbedret langs E39 fra Forus vest til Jåttå og Gausel.

Suldal

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold langs RV 517 fra Jarvik til Jelsa og langs RV 13 fra Kolstø til Vågane, Erøy og Erfjorden. Også NMT-450 og NMT-900 er forsterket langs RV 13 fra Erfjord til Eidadalen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse