Hedmark.gif

Annonse


Mobildekning i Hedmark

Hedmark.gif– GSM-dekningen er blitt bedre i Os, langs RV 26 i Tufsingdalen, opplyser direktør for dekningskvalitet Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Telecom Revy.

Eidskog

NetComs kunder som oppholder seg ved eller på RV 2 mellom Åbogen og Kongsvinger har fått bedre GSM-dekning. Dekningen er også utbedret i Åbogen sentrum og langs deler av veien mot Østmarka.

Elverum

Annonse
NetCom gir bedre GSM-forhold til Rena sentrum og til militærleiren. Dekningen er også utbedret langs deler av RV 215 Østover, samt RV 3 forbi Rena.

Telenor Mobil gir nå bedre dekning for NMT-900 langs RV 3 mellom Elverum og Rena. Dekningen er også bedret for hytteområdene ved Budor og Skramstadsetra, samt generell områdedekning en til to mil rundt Nordhue.

Telenor Mobil har også utbedret GSM-forholdene langs RV 207 fra Hernes til Sørskogbygda og Kynnberget. Gir også områdedekning til Sørskogbygda.

Engerdal

Telenor Mobil gir nå bedre dekning for GSM og NMT-450 langs RV 217 fra Grønndalen til Femundsundet og Isterfossen, samt hytteområder i Grøndalen og Sølenstua.

Folldal

NetComs GSM-dekning er utbedret mellom Folldal og Hjerkinn, samt tettstedet Dalagrendi.

Grue

Telenor Mobil har utbedret GSM-dekningen langs RV 202 fra Grue Finnskog til Lauvhaugen og Nordre Røgden, samt områder rundt sjøen Røgden. Både GSM, NMT-450 og NMT-900 langs RV 201 og RV 202 i området ved sjøen Skasen samt tettstedet Svullrya i Grue Finnskog.

Kongsvinger

Telenor Mobil har utbedret GSM-dekningen på Hokkosen i Kongsvinger, og langs RV 202 mellom Roverud og Grue Finnskog i området ved Lunderseter. RV 202 har også fått bedre GSM-forhold mellom Finsrud og Brødbøl.

Løten

Telenor Mobil gir bedre forhold for NMT-450 i områdene fra Løten sentrum og sørøstover med Skogbygda og sagbruket til Løten Almening. De samme områdene sammen med Rokosjøen har også fått bedre GSM-dekning fra Telenor.

Rendalen

Telenor Mobil gir nå bedre GSM-dekning til RV 3 mellom Hanestad og Barkald, samt mellom Hanestad og Atna.

Ringsaker

NetCom har utbedret sin GSM-dekning for Næroset, Åsmarka, Moelven og Sjusjøen samt deler av veien mellom Moelven og Susjøen.

Telenor Mobil har utbedret GSM-dekningen langs E6 over Rudshøgda og for industriområdet og kjøpesenteret. GSM-dekningen er også i områdene nordøst for Brummundal, Nybygda og veien innover forbi Brumundsaga mot Hammarseterhøgda.

Trysil

RV 26 mellom Lutnes, Plassen og Kolos, samt området langs Langtjernåsen i Sør-Trysil har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil. To nye basestasjoner gir bedre GSM og NMT-450 forhold til RV 26 fra Bittermarka til Engernest mot Hylleråsen og langs Fylkesvei 581 fra Engerneset mot Sensjøen. Verken GSM eller NMT-450 gir fjelldekning i disse områdene.

Tynset

Områdene rundt Innset har fått bedre GSM-dekning fra NetCom.

Åmot

Telenor Mobils abonnenter får nå bedre GSM-forhold langs fylkesvei 607 mellom Rødsmoen, Desel og til sørenden av Storsjøen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse