Annonse


Dekningsnytt i Telemark

I Porsgrunn gir nå NetCom GSM-dekning i hele Vabakken tunnel, opplyser informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Bamble

Telenor Mobil har utbedret dekningen for GSM og NMT-900 i Brevik og langs E18 på strekningene fra Bremanger til Eidanger, og fra Stathelle til Bamble kirke. GSM-forholdene er utbedret langs RV 353 mellom Høgenhei og Sortebogen, og NMT-900 er utbedret mellom Stathelle og Sortebogen.

Kragerø

Annonse
Telenor Mobils GSM-forhold er utbedret langs RV 38 fra krysset E18 til Vadfoss. Dekker også tettstedet Sannidal og Kil, samt Kilsfjorden. GSM-dekningen er også blitt bedre for hytteområdet i soppkilen, samt Langårsund og østre deler av Langøy og Gumøy mot Langårsund.

Nissedal

Telenor Mobil gir bedre dekning for GSM og NMT-450 langs fylkesvei 276/515 fra Haugstøyl til Vehus, samt i tettstedet Felle. GSM og NMT-450 dekningen er også blitt utbedret for hytteområdene på Kjyrkjebygdheii.

Langs RV 355 har Telenor Mobil utbygd både GSM, NMT-450 og NMT-900 forholdene fra Stordale til Momrak. Dekker også hytteområde ved Stuvestøl.

Siljan

NetCom har utbedret GSM-forholdene langs RV 32 mellom Siljan og Skien.

Vinje

Telenor Mob´P

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse