Annonse


Uavklart om prissamarbeide

– Vi arbeider så raskt og effektivt som vi kan. Men å antyde en tidshorisont er ikke mulig, sier avdelingsdirektør Gunnar Birkelund i Konkurransetilsynet.

Han vil heller ikke kommentere om gjennomgangen av beslaglagte dokumenter har bekreftet eller avkreftet mistanker om ulovlig prissamarbeide.

Razzia
Konkurransetilsynet gjennomførte i slutten av august en ransaking i Alcatel, Siemens og ABBs lokaler. De var på jakt etter dokumenter som kunne avsløre et mulig samarbeide når det gjelder priser og anbud.

Da Konkurransetilsynet kom tilbake til Siemens på ny jakt etter dokumenter, ble de avvist etter råd fra Siemens advokater. Bakgrunnen var at tilsynet ikke hadde ny rettskjennelse for å ta beslag. Dette førte til at flere kontorer ble plombert.

Annonse


Forhørsretten i Oslo ga Konkurransetilsynet medhold i saken.