Annonse


Sykehus må kutte nett

Flere sykehus har tilgang til Internett via Haukelands nett. Dette har ført til en rask reaksjon:

– Datatilsynet ber Dem sperre denne forbindelsen med øyeblikkelig virkning da denne type tilgang er en sak mellom Datatilsynet og det enkelte sykehus, heter det i et brev til direktør Egil Haugland ved sykehuset.

Datatilsynet arbeider for tiden med å utforme nye retningslinjer til sikkerhet for helse- og sosialsektoren i samarbeid med Sosial- og Helsedepartementet, Statens helsetilsyn og standardiseringsgruppen AG6.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse