Arkiv

Annonse


Støtter IT-park Flesland

ArkivEt tyvetalls nøkkelbedrifter i Bergensområdet har så langt meldt sine interesse for å være med i en framtidig IT-park, forteller kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foruten initiativtakerne Nera og Bergen kommune, er Telenor, Den Norske Bank, universitetet, høyskolen, handelshøyskolen, Rieber og Hordaland fylkeskommune blant støttespillerne i det utredningsarbeidet som nå pågår.

Arbeidsgrupper
IT-parken skal etter planen ligge i Kokstad/Sandsli-området.

På møtet i styringsgruppen torsdag ble arbeidsoppgavene fordelt. Det er nå klart at Henrik Lisæth, tidligere ordfører i Bergen, skal lede arbeidet med å utrede hvordan det best kan etableres et kuvøsesenter for nye IT-bedrifter i byen.

Annonse
Anvendt forskning
Bare 15 prosent av de lokale IT-bedriftene har i dag et formalisert samarbeid med byens utdannings- og forskingsinstitusjoner. Rektor Kari Blom ved Høyskolen i Bergen skal utrede alternativer for hvordan samspillet og kompetanseutvekslingen mellom forskning og industri kan styrkes.

Virtuelt samarbeid
Leon Løvheim i Bit-ringen har ansvaret for etablering av nettverk mellom interesserte deltakerbedrifter og -organisasjoner, og profilering av IT-parken overfor omverden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse