Annonse


Rimeligere å ringe utenlands

Det vil bli rimligere å ringe til Spania, Portugal, Hellas, Kypros og Israel.

Koster åtte millioner
I følge Aftenposten regner Telenor med at prisreduksjonen vil koste selskapet åtte millioner kroner årlig. Samtidig er det mulig for Telenor å ta igjen noe av tapet dersom lavere priser fører til økt bruk.

Årsaken til at prisene reduseres er delvis at land med EU-medlemskap plasseres i samme takstsone. Samtaler til Israel flyttes til en lavere sone.

Møter konkurransen
Priskuttet kan ses på som en taktisk tilpasning før telemarkedet liberaliseres.

Når Telenor senker takstene og marginene, innebærer det også at det blir tøffere for utenlandske teleoperatører å etablere seg på det norske markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse