Presttun/Hedquist

Annonse


Intranettet gir milliongevinster

Presttun/HedquistHedqvist er også redaktør for selskapets intranett. I motsetning til Ericsson er ikke alle Alcatel-ansatte koblet opp mot intranettet. I Alcatel er det kun halvparten av selskapets 2.500 ansatte som har intranett-tilgang. Likevel mener Hedqvist at selskapet sparer store beløp ved å bruke nettet rasjonelt:

– Vi er nå inne i en prosess hvor vi går bort fra papir som informasjonsmedium og over til å bruke intranettet. De som for eksempel jobber på en av våre fabrikker vil få intranett-tilgang ved at vi setter opp terminaler i fabrikklokalene. Dette vil skje innen utgangen av året.

Et års “prøvedrift”
Alcatel begynte planleggingen av eget intranett i mars 1996. I fjor sommer startet de med prøvedrift. Før den tid var intranett-løsninger hobbyprosjekter i de enkelte datterselskapene og divisjonene til Alcatel STK. Før Kjell Hedqvist og webmaster Kåre Presttun begynte å systematisere intranett-arbeidet var det opp til 50 forskjellige “intranett” i Alcatel-korridorene.

– Nå er vi i ferd med å få en enhetlig profil på intranettet, samt at bedriften har tatt en sentral avgjørelse på at vi skal bruke intranett mer aktivt enn tidligere. Jeg mener det er naturlig at vi fremstår som en foregangsbedrift og selv bruker de intranett-løsninger vi anbefaler ovenfor kundene, sier Hedqvist

Annonse


Lystig prøvekjøring
Alcatel har i motsetning til Ericsson mye ugjort rent innholdsmessig på intranettet. I dag er det mellom 15 og 20 personer som bruker deler av sin arbeidstid til å oppdatere innholdet på Alcatel-intranettet. Det er på bakgrunn av dette at Alcatel er kommet mye lengere på den tekniske siden med sitt eget intranett enn konkurrentene Ericsson og Siemens.

Telecom Revy har vært og “prøvekjørt” intranettet til selskapet og er meget imponert hva de har fått til på litt over ett år. Men et av problemene selskapet har slitt med er faktisk å få opp hastigheten på eget nett.

Ta oss alvorlig!
I internbladet Kontakten uttalte Kjell Hedqvist nylig:

– Omgivelsene våre vil ikke ta oss alvorlig når vi har bremseklossene på i forbindelse med Internett. Det rimer likesom ikke med hi-speed og hi-tech som vi markedsfører oss som!

Dette sitatet bør flere av lederne i Norges IT- og telekomselskaper merke seg. Rydd opp i eget hus før du selger løsningene utad.

Gode løsninger
Nå må ikke leserne av Dagens Telecom tro at Alcatels intranett er bare sorgen. De ligger svært langt fram i utviklingen og har gode løsninger som mange i norsk næringsliv kan misunne dem for.

I dag er selskapet i en såkalt mellomfase mellom å bruke papirinformasjon og intranett. Derfor er det en del ting som nå dobbelpubliseres. I løpet av et år vil de fleste informasjonstrykk bli lagt over på nettet. Det samme vil skje med personalhåndbøker og manualer. Et museklikk eller to unna vil de ansatte finne 1000-vis av konserndokumenter og annen reell informasjon.

E-post til alle?
Internasjonalt består Alcatel av 220.000 ansatte, men bare 54.000 av disse har for eksempel elektronisk postboks. Kjell Hedqvist påpeker at Alcatel både internasjonalt og i Norge nå arbeider i ekspressfart for å rette på dette.

I april var det for eksempel kun 30.000 personer i den internasjonale Alcatel-gruppen som hadde tilgang til e-post. Innen utgangen av året vil nærmere 90.000 av de ansatte ha samme tilgang. Av 2.500 Alcatel-ansatte i Norge er det mellom 1.700 og 1.800 som har e-post.

Push
Kjell Hedqvist og Kåre Presttun sier at de nå vurderer å ta i bruk ny og avansert pushteknologi for å spre informasjonen hurtigere og bedre gjennom intranettet. På denne måten vil de ansatte mer aktivt bli minnet om at det er viktig informasjon de må få med seg.

Agent-teknologi
Alcatel bruker allerede Point Cast-teknologi, som gjør at den enkelte ansatte kan abonnere på de nyheter og den informasjon som han er interessert i eller har behov for i jobben. Alcatel har forlengst innsett at såkalt agent-teknologi er tidsbesparende og har derfor skaffet seg en egen Point Cast-server som forsyner hele Alcatel med oppdaterte og utvalgte nyheter.

Alcatel har dessuten tatt i bruk elektronisk handel i sitt eget intranett-system. Kjell Hedqvist blir entusiastisk når han forteller Telecom Revy hvordan de ansatte kan bestille profileringsartikler og sponsorgaver via intranettet.

Intranett til Internett
Om ikke alt for lang tid vil Alcatel benytte sine intranett-erfaringer til å også utbedre de eksterne internett-sidene. Disse er per i dag statiske og litt grafisk kjedelige.

– Vi må først lage et godt intranett-produkt før vi lanserer en ny ekstern internett-side, sier Kjell Hedqvist.

Multimedia
Alcatels intranett og Internett er bygd for avansert bruk av multimedia. Men for at dette skal fungere skikkelig må hastigheten opp på nettet. Alcatels informasjonsfolk har allerede lagt ut en del TV-intervjuer med Alcatel-folk på intranettet.

– Mye av det spennende vi har på intranettet, som for eksempel multimedia-presentasjoner og bildeservice, vil være populært for eksterne brukere. Alcatel har de siste årene laget en del CD ROM-produksjoner og multimediashow. Jeg ser derfor ikke bort fra at en del av dette vil havne på Internett om ikke alt for lang tid, avslutter Kjell Hedqvist.