Engebretsen, Birgitte

Annonse


Fører timene på web

Engebretsen, BirgitteAllerede dagene etter lanseringen på NorBit 97 fikk New Media Science sine første KIM-kunder. Og Kim skal bli ‘kundenes venn’, ifølge økonomisjef i New Media Science Birgitte Engebretsen, som også er daglig leder i datterselskapet New Media Office. I løpet av de nærmeste dagene vil de bestemme seg for en strategisk partner for Kim-satsingen.

Intranett
I tillegg er altså Kim en løsning for intranett. Med andre ord kan du sitte hjemme, på hotellet, hovedkontoret eller et avdelingskontor hvor som helst i verden. og dele den samme informasjonen eller også produsere ny informasjon.

Utgangspunktet er timeføring. Hensikten er å effektivisere en oppgave mange gjør med liten glede. Den er ikke dest mindre viktig i og med at den danner grunnlaget for inntekten. Kim er laget for at timeføringen skal bli så enkel som mulig, blant annet ved at brukeren kun får opp de prosjekter hvor vedkommende selv er oppført som medarbeider.

Gjenbruk av informasjon
Men noe av ‘cluet’ ligger i gjenbruk av informasjon. Opplysningene om for eksempel møter kan overføres direkte til kalenderen eller vice versa: Møteopplysninger som er lagt inn i kalenderen, kan for eksempel automatisk overføres til timeføringen.

Annonse
Den økonomiske informasjonen gir også prosjektlederne full oversikt over ressursbruken til enhver tid. Oknomiske oversikter på hvert enkelt prosjekt vil automatisk komme frem uten at økonomiavdelingen behøver å lage egne rapporter.

Klikkbart
Det er ikke den symbol eller ord som ikke er klikkbart i Kim. Dermed gir Kim et spesiell mulighet til å skaffe seg overblikk over prosjekter og medarbeidere på kryss og tvers i systemet. En egen ‘kim-knapp’ bringer deg alltid tilbake til utgangspunktet.

Der finner du også nyhetskanaler. De kan inneholde alt fra nytt fra ledelsen, til kommentarer, lenker til eksterne websider, mailgrupper etc.

Ekstranett
Neste versjon, som kommer til jul, vil dessuten få ekstranettfunksjonalitet. Dette åpner for en egen webside som fungerer som bindeledd mellom brukeren og en kunde, med andre ord et felles virtuelt møtested hvor partene kan diskutere sammen og utveksle informasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse