Annonse


Dette er intranett

 • Intranett er et Internett til internt bruk i bedriften.
 • Intranett kan lett utvides til et ekstranett for bedriftens leverandører og kunder.
 • Intranett kan videre tilknyttes Internett hvor det er over 50 millioner brukere på verdensbasis.
 • De fleste norske intranett brukes til nyheter, presentasjoner, informasjon og nøkkeltall.
 • De fleste norske bedrifter er mer opptatt av tekniske løsninger på intranettet enn å tenke på og utvikle det informasjonsmessige innholdet i nettet.
 • Uten et godt innhold på intranettet vil ikke de ansatte bruke det.
 • Norske bedrifter kunne til sammen ha spart milliarder av kroner dersom de hadde brukt intranett i stedet for papir når de skal informere de ansatte.
 • En uhøytidlig rundspørring til en del norske bedrifter viser at de fleste er svært interessert i intranett, men få har tatt det i bruk. Til nå er det stort sett større norske bedrifter og konserner som har tatt i bruk intranett.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse