Rød, Anne (IKKE BRUK)

Annonse


98 % bruker intranett i Ericsson

Rød, Anne (IKKE BRUK)– Vi kom sent igang med Intranett-arbeidet, men har i løpet av et halvår fått hele 98 prosent av de norske Ericsson-ansatte til å bruke Intranett, sier Rød til Telecom Revy.

I lag med webmaster Ole Morten Øian er hun med og drive Ericssons relativt ferske Intranett. Frem til februar i år var selskapets intranett nærmest på forsøksstadiet.

Unngikk teknisk pliktløp
De fleste som starter opp med et intranett ser seg ofte “blind” på tekniske løsninger og et fancy design. Etter å ha funnet en nøktern, men funksjonell teknisk løsning, startet Ericsson istedet med innholdsarbeidet. Dette har resultert i at 69 prosent av de 1.050 Ericsson ansatte bruker intranettet en eller flere ganger daglig.

Omfattende undersøkelse
– I midten av mai var vi ferdig med en brukerundersøkelse som viser at 77 prosent av de ansatte opplever nytteverdien av intranettet som stor. Det forteller sitt at 81 prosent av de ansatte har fått økt kunnskap om Ericsson etter at vi innførte intranettet, sier Anne Rød, som i tillegg til jobben i informasjonsavdelingen er infomaster for Ericssons intranett.

Annonse


Det norske selskapets intranett er knyttet opp mot Ericssons internasjonale intranett som styres fra hovedkvarteret i Stockholm. Informasjonstilgangen til Ericssons intranett er desentralisert ut til de enkelte selskapene slik som ETO – som er den interne forkortelsen for norske Ericsson.

Deltidsjobb
På verdensbasis har over 300 personer deltidsjobber med å fore intranettet med oppdatert og reell informasjon. I Norge er det 44 som har tilsvarende deltidsoppgaver. Til Ericssons norske intranett er det bare webmaster Ole Morten Øian som er ansatt i full stilling.

I motsetning til resten av konsernet har alle Ericsson-ansatte i Norge tilgang til Intranett og dermed også Internett. Internasjonalt har Ericsson 94.000 ansatte i 130 land, men det er kun mellom 50.000 og 60.000 av disse som har intranett på PCene eller arbeidsstasjonene.

Tallene sier ganske mye om hvor sofistikert intranettbruken er i Norge, samt hvor langt fremme norske Ericsson er i dette bildet.

All info på nett
I motsetning til mange andre større bedrifter har Ericsson i Norge ingen internavis. Derfor er nyhetstrangen stor blant de ansatte når det kommer et “newsflash” på Intranettet.

Foruten nyheter består Ericssons norske intranett av kanalene Personer, Organisasjon, Disipline, Dokument, Produkt og Forum. Sistnevnte er blant annet relatert til det sosiale livet på bedrifter.

Anne Rød påpeker at brukerundersøkelsen tydelig viser at de ansatte mener intranettet er hovedkilde for intern informasjon om bedriften, samt at de via nettet lett kan finne ut hva kollegaer og andre selskaper arbeider med.

Utvider sosialt nett
Ericsson tar intranett-arbeidet så pass alvorlig at de i løpet av oktober kommer til å utvide den “sosiale delen” av nettet. De arbeider nå med et prosjekt som kort og godt heter ETO-kanalen. Telecom Revy har sett de foreløpige sidene og registrerer at selskapet ønsker å styrke informasjonen om sosiale arrangementer, kjøp og salg, samt info om fritidsarrangementer og lignende.

– Flere vil ta i bruk vårt intranett når vi frigir denne kanalen om kort tid. Husk at intranettet ikke bare må være et teknisk pliktløp, men også inneholde en fornuftig blanding av informasjonsmessig “Business and pleasure”. Først når den sosiale biten av nettet blir utbygd tror jeg vi kommer til å få 100 prosent oppslutning om daglig bruk av intranettet. Nå er det 69 prosent av de ansatte som bruker intranettet en eller flere ganger daglig, sier Anne Rød.

Sparer penger
Informasjonsavdelingen i Ericsson har ingen konkrete opplysninger om hvor mye selskapet sparer på papir og andre informasjonskanaler ved bruk av intranettet.

Anne Rød sier at det på årsbasis må være et betydelig beløp å spare, men at selskapet vil gjennomføre undersøkelser i divisjonene om dette.