LeLorieux Patrick

Annonse


Compaq inn i telekom

LeLorieux Patrick– Kommunikasjon er et kjerneområde for Compaq for at selskapet skal nå sine mål, sier Patrick LeLorieux som er europasjef for Compaqs avdeling for kommunikasjon.

Selskapet har varslet at de har som mål å være et av verdens tre ledende dataselskap i år 2000.


– Kommunikasjon er en meget sterkt voksende gren. Hittil har Compaq vært et selskap med stor kompetanse når det gjelder PCer og servere. Vi er nå inne i en periode der vi ser arbeidsstasjoner og datanett som meget sentrale. Vi ønsker å gå inn i telekommunikasjonsmarkedet i 1999, og å være en sentral spiller i år 2000, sier LeLorieux til Dagens Telecom.

Viktig satsing
LeLorieux betegner teleliberaliseringen som meget viktig for selskapet. Det vil komme flere nye aktører på markedet, og de vil trenge nytt utstyr. Da får selskapet også en mulighet for å presentere sin forretningsfilosofi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse