Arkiv

Annonse


Tjener for lite, sier opp 600

Arkiv– Telenor Bedrift skal redusere sine kostnader med 15 prosent frem mot år 2000. Et av flere mulige tiltak for å nå dette målet er å redusere antall årsverk fra 5.100 til 4.500, sier informasjonsdirektør Jan Kristensen i Telenor Bedrift til Dagens Telecom.

Ingen ting er klart
Det er ikke bestemt i hvilke deler av Telenor Bedrift, eller hvor i landet de 600 årsverkene skal fjernes:

– Foreløpig er det ikke lagt konkrete planer for hvor i organisasjonen reduksjonene vil komme. Et kutt på 600 stillinger er et generelt måltall slik det ser ut i dag, konkrete planer vil bli lagt i forbindelse med budsjettprosessen for 1998, sier Kristensen til Dagens Telecom.

Tjener for lite penger
– Skal vi greie konkurransen fremover må vi bli mer lønnsomme. Slik det er i dag tjener ikke Telenor Bedrift nok penger. Samtidig er behovet for kostnadsreduksjoner er en generell trend innenfor tele- og databransjen, sier Kristensen.

Annonse


De planlagte reduksjonene av 600 årsverk vil skje over en treårsperiode, og er et av flere mulige virkemidlene for å kutte kostnader i Telenor Bedrift. Kostnadene er i dag størst på innkjøpssiden opplyser Kristensen, og det er her de største tiltakene vil bli satt inn.

Ingen oppsigelser?
– Telenor har en turnover (utskifting av ansatte) på 7,5 prosent årlig. Samtidig som noen slutter frivillig vil vi være restriktive på rekruttering. Dermed håper vi å unngå oppsigelser. Vi vil uansett være avhengige av å fortsette det gode samarbeidet som vi i dag har med fagforeningene sier Kristensen.

Informasjonsdirektøren tilføyer at den planlagte prosessen ikke har noen ting med oppsigelsene i Telenor Privat som Dagens Telecom meldte om tidligere denne uken.