Standahl, NY

Annonse


Ny Norsk IT-gigant

Standahl, NYSamtidig ønsker Getronics å kjøpe 60 prosent av aksjene i Ark ASA, noe styret og ledelsen i Ark støtter. Majoritetskjøpet vil bli avgjort i løpet av oktober.

Papirhandel
Kjøpet av Cinet vil skje ved at Ark utsteder aksjer til Getronics som har til hensikt å få aksjemajoritet i Ark. Det sammenslåtte selskapet vil fortsette som børsnotert selskap. Hvordan det nye selskapet vil se ut rent organisatorisk er foreløpig ikke klarlagt.

– Cinet har en betydelig markedsposisjon, og vi vil bruke en tid på å lære Cinet å kjenne. Avklaring av organisatoriske spørsmål er en prosess som vi regner med å være ferdige med rundt årsskiftet, sier økonomidirektør Svein Rokne til Dagens Telecom.

IT-gigant
Avtalen mellom Ark og Getronics innebærer at Ark og Cinet i Norge og Danmark slår sammen sine aktiviteter innen tjenesteyting og systemintegrasjon.

Annonse


Det nye selskapet satser på å bli et av Norges ledende IT-selskaper med et årlig salg i Norge og Danmark på 2,5 milliarder kroner.

Vil ha majoritet
Getronics ønsker å gi et frivillig tilbud om kjøp av aksjene i Ark ASA til en pris på 91 kroner per aksje. Tilbudet vil komme omkring den 6. oktober 1997, og være basert på at Getronics oppnår en eierandel på minst 60% av aksjene i Ark.

Getronics er et av Europas største selskaper innenfor informasjonssystemer og kommunikasjons-tjenester med 7.300 ansatte.