Annonse


Kongsberg og Sonec vil fusjonere

Kongsberg og Arendal-selskapet Sonec har undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen sine to produksjonsenheter innen elektronikk.

Det nye selskapet vil bli Norges største underleverandør når det gjelder kontraktsproduksjon, og vil trolig få en omsetning på omlag 600 millioner kroner og 500 ansatte.

Egne organisasjoner
Det nye selskapet vil få to datterselskap – Sonec Hisøy og Sonec Kongsberg. Selskapene vil ha en betydelig kundemasse innen profesjonell elektronikk og begge er involvert i flere store og langsiktige forsvarsprosjekter.

De to enhetene vil fortsette sin virksomhet som selvstendige selskaper, heter det i en melding fra Kongsberg Gruppen.

Annonse
Vil bli ledende i Norden
Det heter videre at det i de siste årene har vært stor vekst innen kontraktsproduksjon av elektronikk, og at de største selskapene har stått for den vesentligste delen av veksten. Sonec og Kongsberg Gruppen har som målsetning å utvikle selskapet til en av Skandinavias ledende kontraktsprodusenter av profesjonell elektronikk.

Nisje-produksjon
Det nye selskapet vil ha sterk fokus på utvalgte kundesegmenter som blant annet kommunikasjon, helse, maritime, offshore, sikkerhet og forsvar.

Sonec startet sin virksomhet 1. januar 1997 ved overtagelse av Ericssons elektronikkproduksjon på Hisøy utenfor Arendal.

Selskapet tar sikte på å søke om notering på Oslo Børs i løpet av 1997.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse