Annonse


– Bli gigantisk eller forsvinn!

– Den eneste måten å overleve som Internettleverandør er å gifte seg med den som eier infrastrukturen for telekommunikasjonen som brukes, sier John Sidgemore, som er nestleder i styret i telekonsernet WorldCom og styreformann i nettleverandøren Uunet. WorldCom kjøpte for to uker siden USAs nest største nettleverandør CompuServe i samarbeide med AOL, som er den største leverandøren.

Vil vokse 1000 prosent
Sidgemore forklarte sitt selskaps strategi på en nettkonferanse i San Francisco onsdag. Den ble arrangert av Gartner Group.

Han mente at teleselskap som ikke fryktet konkurransen ikke hadde forstått alvoret:
– I løpet av tre år skal vi ha et nettverk som er 1000 prosent større enn det vi har i dag.

I 1995 skal det ha vært 1500 nettleverandører i USA. Sigemore mener det vil være omlag 600 igjen ved utgangen av 1997, og at bare 100 av disse vil ha noen betydning.

Annonse


Satser globalt
Samtidig øker etterspørselen etter båndbredde. Sigdemore hevder at etterspørselen blir fordoblet hver tredje til fjerde måned.

WorldCom hadde allerede før oppkjøpet planer om å fordoble sitt nettverk i 1997. De bygger også nettverk i 85 byer i USA og i 35 byer utenfor.