Annonse


Telenor-streik avbrutt

– De ansatte er nå tilbake på jobb igjen, men vi kan ikke akseptere ulovlige aksjoner av denne typen. De streikende må derfor regne med å bli trukket i lønn for de timene de var ute av arbeid, sier informasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme i Telenor Privat til Dagens Telecom.

Krever mer informasjon
De ansatte ved Feilmeldingen og Kundeservice i Stavanger som startet aksjoner mot ledelsen mandag, gjenopptok arbeidet tirsdag ettermiddag klokka 15.00. Det vil antakelig komme krav fra de ansatte om dokumentasjon for ledelsens planer for omstrukturering av de to Telenor-enhetene.

– Vi regner med at de ansatte vil samle seg om et skriv hvor de ber om dokumentasjon. I tillegg vil ledelsen og de ansattes tillitsvalgte ha kontinuerlige diskusjoner frem til beslutningen for omstrukturering tas, sier informasjonssjef Per Arild Meling i Telenor konsernkommunikasjon Sør-Vest til Dagens Telecom.

200 kan miste jobben
Fredag fikk de ansatte ved Feilmeldingen og Kundeservice vite gjennom sine fagforeninger at rundt 190 årsverk skulle bort fra de to enhetene.

Ledelsen i Telenor foreslår å redusere fra 17 til 8 kundeserviceenheter og fra 8 til 3 Feilmottaksenheter. Telenors planlagte omstrukturering skjer blant annet på bakgrunn av innføring av nytt IT-system i løpet av 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse