Annonse


Ny GSM-abonnent hvert sekund

Det er nå 55 millioner GSM abonnenter på verdensbasis, fordelt på 203 nettverksoperatører, fikk Dagens Telecoms utsendte opplyst under GSM MoUs kongress i Nicosia.

Overtar markedet
GSM har 35 prosent av verdensmarkedet for mobile systemer, men spiser seg stadig inn på konkurrerende standardarder.

I denne uka har GSM MoU Association fått sitt første medlem fra Sør-Amerika. Chile er nå med i klubben og satser på sitt eget GSM-nett.

Asia
MoU forventer fortsatt stor pågang etter GSM-systemet fremover. Potensialet for antallet abonnenter er totalt sett størst i Asia. Kina og India er med sine milliarder av innbyggere og dårlig utbygd infrastruktur på telekommunikasjonsområdet forventet som gullkantede marked i fremtiden.

50 prosent
GSM-organisasjonen MoU regner med at vi før år 2000 har 270 GSM-operatører med inntil 140 millioner abonnenter. En slik utbredelse gir omlag 50 prosent av verdensmarkedet for mobiltelefoni.