Annonse


Fremtidens GSM

Hvordan GSM skal utvikles videre, ble nylig debattert i Nicosia på Kypros. GSM MoU Association er bare to år gammel, mens dokumentene som ligger til grunn for samarbeidet ble underskrevet for ti år siden.

I løpet av disse ti årene er GSM blitt en verdensstandard. I Nicosia er deltakere fra 115 land, fra samtlige verdensdeler samlet for å stake ut hvordan mobilnettene skal fungere i fremtiden.

Nye funksjoner
Mobiltelefoner skal i fremtiden kunne brukes som elektronisk pengebok. Brukerne skal ikke bare kunne betale regninger og utveksle penger mellom ulike konti. Telefonen skal også kunne sende elektroniske penger inn- og ut av «kontantkassen» i telefonen.

Øvrige fremtidsperspektiver som ble staket opp er at brukerne vil få større båndbredde. Denne skal kunne brukes til både Internettoppkobling og videokonferanser.

Annonse
Slik multimediebruk fordrer igjen en ny type terminaler, med større skjermer og pekepenner. Motorolas Smart Phone ble vist på en utstilling i forbindelse med messen, som eksempel på en forløper til multimedieterminaler. Det ble også vist en rekke dual-band-telefoner.

Industrien med
På sidelinja til MoUs konferanse var en interessert gruppe fra mobiltelefonindustrien.

Industrien har hatt store fordeler av at vi nå ser ut til å få en verdensstandard, først og fremst ved at de får et enormt marked å boltre seg på.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse