Gøndal, Roar

Annonse


El og tele med egen gruppe

Gøndal, Roar– Vi ønsker å skape en dynamisk gruppe hvor ingen sitter på hver sin pidestall. Nå må vi begynne å snakke på tvers av faggrensene, sier Roar Grøndalen til Dagens Telecom.

Grøndalen leder den nystiftede interessegruppen NELFO Tele/Data,.

Over grensene
Den nye interessegruppen hadde sitt konstituerende møte onsdag 24. september. Grøndal har selv sterkstrømsbakgrunn og har følt skottlinjene i bransjen, ikke minst fra sin egen gruppe.

– Vi må lære å kommunisere, ikke minst for å påvirke spørsmål som har med utdanning og kompetanse å gjøre, sier han.

Synliggjøring
En annen viktig oppgave for gruppen er synliggjøring for at gruppens synspunkter skal bli tatt hensyn til. Blant de viktigste utvalgene i gruppen hører et bransjeteknisk utvalg og et samarbeidsutvalg. Gruppen håper å komme opp i minst 100 medlemmer. Både bedrifter og enkeltpersoner kan tegne seg som medlemmer.