Annonse


Datakabler for fem mill.

Avtalen mellom ADI og Skattedirektoratet omfatter tilbud om kabling i samtlige av landets kommuner, melder Oslo Børs.

Det første året skal ADI installere og utvide datanettverket til folkeregister, lignings-, fylkesskatte- og skattefogdskontorer som skal utvide eller flytte. Årlig dreier dette seg om mellom 40 og 50 kontorer, og vil på sikt kunne omfatte samtlige av landets 435 ligningskontorer.