Annonse


Datakabler for fem mill.

Avtalen mellom ADI og Skattedirektoratet omfatter tilbud om kabling i samtlige av landets kommuner, melder Oslo Børs.

Det første året skal ADI installere og utvide datanettverket til folkeregister, lignings-, fylkesskatte- og skattefogdskontorer som skal utvide eller flytte. Årlig dreier dette seg om mellom 40 og 50 kontorer, og vil på sikt kunne omfatte samtlige av landets 435 ligningskontorer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse