Arkiv

Annonse


Blir det ARK og Cinet?

ArkivVerken ledelsen i Ark, Cinet eller Cinets nederlandske eiere Getronics vil foreløpig kommentere saken. En eventuell bekreftelse vil i følge Standahl komme i løpet av få dager.

Stor norsk konkurrent
Cinet og Ark ville samlet hatt en omsetning på rundt 1,8 milliarder kroner i 1996. Forventet samlet omsetning i år er i overkant av to milliarder kroner.

En eventuell sammenslåing vil dermed skape sterk konkurranse for Merkantildata, Telenor og svenske WM-Data.

Cinet ønsker endring
Getronics har bidratt med svært lite til Cinet de seneste årene. Avtroppende adm. direktør, Øystein Moan i Cinet, har etterlyst større strategisk engasjement fra eierne i Nederland, uten at noe har skjedd.

Annonse
Andre aktører har foreslått at Getronics kunne selge Cinet, og Moan har bekreftet ovenfor Kapital Data at et slikt salg ville vært like greit.

Suspendert
Ark ble suspendert fra børsen fredag i forrige uke i påvente av det konsernsjef Jan-Erik Standahl i Ark kaller svært positive nyheter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse