Arkiv

Annonse


Bergensk IT-park

ArkivEtablering av et kuvøsesenter for nye IT-bedrifter basert på gode idèer, vil bli arbeidsoppgaven for en av prosjektorganisasjonene. Å forene byens utdannings- og forskingsinstitusjoner i et attraktivt forsknings- og utredningsmiljø er en annen utfordring. Nettverksbygging og etablering av en virtuell IT-park utenfor det planlagte området på Sandsli/Kokstad, er den tredje store oppgaven som nå skal løses.

Sterke krefter
Det er sterke krefter i det bergenske IT-miljøet som nå kjemper for å etablere en lokal motvekt til den planlagte IT-parken på Fornebo.

I spissen for det lokale initiativet står adm. direktør Asbjørn Birkeland i Nera, sammen med kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen og universitetesdirektør Kåre Rommetveit. Med seg i styringsgruppen har IT-forkjemperne også fått skipsreder og investor Rolf Westfal-Larsen.

– Vi kan ikke sitte rolig og se på at spisskompetansen rømmer til Oslo. Vi vil derfor lage et miljø her i Bergen som er minst like attraktivt som Fornebo, sier Strøm-Erichsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse