Annonse


Utvalg vurderer oppsigelser

Reduksjonen i antallet arbeidsplasser i distriktene gjorde at Stortinget for fire år siden oppnevnte et utvalg som skulle være med på å stanse denne negative utviklingen.

Husker ikke
Fylkesordfører Knut O. Aarethun i Sogn og Fjordane, som er en av åtte medlemmer i utvalget, kan ikke huske sist det var innkalt til møte.

Han mener imidlertid at det burde være nok av gode saker å diskutere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse