Arild Steen

Annonse


Ulovlige streikeaksjoner

Arild Steen– Det er nå vedtatt at de ansatte som streiker skal bli trukket i lønn for de timene de er borte fra jobb. Lønnstrekket omfatter selvfølgelig ikke det tre timer lange informasjonsmøtet med ledelsen tidligere i dag, sier informasjonssjef Per Arild Meling i Telenor til Dagens Telecom.

Ulovlig streik
Ansatte ved Feilmeldingen og Kundeservice flere steder i landet er nå i sympatistreik med de som kan bli berørt av Telenors omstrukturering. Streiken de ansatte nå gjennomfører i protest mot at 190 årsverk skal fjernes fra Feilmeldingen og Kundeservice er ulovlig.

Telenor nøyer seg i første omgang med å trekke de ansatte i lønn:

– Det er kun lønnstrekk for de streikende som er bestemt. Andre tiltak er foreløpig ikke diskutert, sier Meling til Dagens Telecom.

Annonse


Problematisk
– Vi har ikke fått beskjed om ledelsens beslutning om å trekke de ansatte i lønn, og har derfor ikke fått anledning til å vurdere en eventuell økonomisk kompensasjon til medlemmene våre, sier hovedtillitsvalgt for Telenor Privat Berit Kopren i KTTL til Dagens Telecom.

Fortvilet
Omlag halvparten av de ansatte ved Feilmeldingen og Kundeservice er organisert i KTTL. Tele og Dataforbundet (TD) som organiserer de resterende ansatte har i hele dag forsøkt å komme i kontakt med de streikende. TD er fortvilet over de ulovlige aksjonene fra de ansattes side.