Annonse


Streik mot Telenor-kutt

Ingen av de 54 ansatte visste om Telenors planer før de overraskende ble informert av fagforeningen mandag formiddag.

Nedleggelser
Telenor Privat vil legge ned Feilmeldingen i Kongsvinger, Tønsberg, Stavanger og Bergen. Kundeservice 140 planlegges lagt ned på ni steder over hele landet. Det er typiske kvinnearbeidsplasser dette går utover.

Kvinnene i Telenor i Stavanger mener ledelsen driver dårlig personalpolitikk og har informert medarbeiderne på en slett måte. Drøftelsene mellom den sentrale ledelsen og de tillitsvalgte i Telenor Privat startet i Oslo mandag.

Vil spare 100 millioner
Telenor Privat håper å spare opptil 100 millioner kroner årlig fra 1999, mens merkostnadene for planene i 1998 beløper seg til rundt 30 millioner kroner

Annonse
Telenor ser forslaget om å kutte 190 årsverk i sammenheng med innføring av nytt IT-system i løpet av 1998. Ifølge Telenor er målet er å skaffe alternativt arbeid til alle de berørte.

Vedtak i oktober
Telenor vil sentralisere og kostandseffektivisere driften for å være klar til telemonopolets opphevelse1998.

Lokaliseringsstrategien i Telenor er til behandling i Telenors konsernstyre. Endelig vedtak for Telenor Privat vil bli truffet mot utgangen av oktober på bakgrunn av konsernstyrets behandling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse