Annonse


Hjelpeløs fagforening

Fagforeningene Tele og Dataforbundet og Kommunikasjons- og Teleansattes Landsforbund oppfordrer nå de streikende om å gå tilbake på jobb.

Mandag sendte ledelsen i Tele- og Dataforbundet, Telenor Privat ut en pressemelding som varslet om dagens streik blant oppsigelsestruede ansatte i Telenor Privat. I dag føler fagforeningen behov for å distansere seg fra aksjonen.

Tause streikende
– Det står ikke TD-tillitsvalgte bak denne aksjonen, fastslår hovdtillitsvalgt Astri Skare i Tele og Dataforbundet i Telenor Privat overfor Dagens Telecom.

Hovedtillitsvalgte har i hele dag forsøkt å få de streikende i tale, men uten å lykkes.

Annonse
Uventet omfang
Skare hadde ikke forventet at aksjonen mot nedskjæringsplanene skulle få et så stort omfang:

– Det er mange kvinner blant de streikende. De har til nå vært svært lojale overfor ledelsen. Dette er et signal om at mange har det vondt, og at begeret nå er i ferd med å flyte over, sier Skare.

Tele- og Dataforbundet har full forståelse for kravet om å bevare arbeidsplassene der de befinner seg i dag.

Ingen diskusjon
TD-ledelsen har i dag ikke hatt møter med ledelsen i Telenor Privat for å diskutere planene som var opphav til konflikten.

– Vi hadde vårt siste møte med ledelsen i går, og partene stod da langt fra hverandre, sier Skare.

Koordinert omorganisering
– Vi ser klart behovet for endringer. Vi ønsker imidlertid også at Telenor Privat skal være en foregangsbedrift når det gjelder å utforske de mulighetene til å bevare arbeidsplasser i distriktene som ligger i den nye teknologien Telenor er med på å utvikle, sier Skare.

Hun etterlyser en koordinering av omorganiseringene i de ulike enhetene i Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse