Annonse


Telenor Nett bygger postkasser

Telepost skal levere tjenester som foreløpig er unike i det internasjonale Internett- og telemarkedet: Universelle postkasser som Internett-leverandører kan selge videre til sine kunder og som gir plass til stemme (telefonsvarer), fax og e-post på ett og samme sted, samt gjør-det-selv-løsninger for konferansesamtaler som dermed skal bli enklere og rimeligere å sette opp.

Tjenesteleverandør
– Vi skal ganske enkelt selge en tjeneste til teleoperatører og Internett-leverandører, som deretter kan selge det videre til sine abonnenter, sier Lars Hofstad, som er Europasjef i selskapet.

– Meningen er at du skal ha full tilgang til e-post, telefonsvarer og faxpostkasse, uansett hvor du er. Du kan gjøre dette via din PC og Internett, via en vanlig telefon eller mobiltelefon. Desuten skal du kunne sette opp konferansesamtaler via Internett og våre noder. Dette kan gjøres raskt og enkelt via adresselisten du har liggende i ditt Internett-oppsett. Det er Telepost som setter opp nodene, men brukerne vil få tilgang til denne tjenesten via Internett-leverandører som SOL, som vi inngår avtaler med. Disse Internett-leverandørene vil altså tilby tilgang til våre tjenester.

30-40 noder
– Dette betyr at dere må sette opp ganske mange noder.

Annonse
– I løpet av første år er det meningen å sette opp 30-40 noder på verdensbasis. Telenor Nett skal ta seg av dette i Norge og Europa, eventuelt sammen med lokale samarbeidspartnere. Telepost arbeider for tiden med å skaffe ny kapital, titalls millioner dollar, for å kunne sette opp dette nettet av noder.

Et nytt Telepost
Mange i Norge vil kjenne navnet Telepost, siden dette var navnet på versjon 1 av det som i dag er kjent som Telenor Nextel. Nye, amerikanske Telepost er imidlertid et nystartet, amerikansk selskap som tilfeldigvis har det samme navnet som den tidligere, norske online-leverandøren.

– Telenor Venture valgte å gå inn med penger i Telepost fordi vi så dette som en interessant måte å tilby verdiøkende tjenester til Internett-leverandørene på, sier Hofstad.

Nye eiere
– I dag er det faktisk Telenor Venture som har finanisert selskapet, men det vil komme inn nye eiere når vi nå har gjennomført den kommende runden med finanisering, sier Hofstad.

Den norske lanseringen av produktene fra Telepost vil skje i løpet av september.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse