Annonse


Multimedia på mobilen

Dette er smakebiter fra vyene til GSMs fremdriver, organisasjonen MoU, som feirer sitt 10-årsjubileum på Kypros. I den anledning har de for første gang invitert pressen til åpen dag.

MoU (memorandum of understanding) ble signert av teleoperatører i 13 land for ti år siden. Signering av avtalen har ført til at GSM har gått sin seiersgang, ikke bare i de euriopeiske landene som startet MoU, men etterhvert i hele verden.

Verdensstandard
– Hovedårsaken til suksessen er at den opprinnelige gruppen hadde en presserende tidsplan. Gruppen ble raskt utvidet med medlemmer fra flere europeiske land. Nå deltar 250 operatører fra 150 land i organisasjonen. Den stramme tidsplanen førte til sterk motivasjon blant initiativtakerne, sa Thomas Houg, tidligere leder av CEPT/GSM-komiteen, i åpningsforedraget for MoUs konferanse den 16. september.

– Støtte fra Europakommisjonen, nettoperatørene, europeiske produsenter, lovgivere og regjeringene i de deltakende landene har også medvirket til suksessen, la han til.

Annonse


Markedet
– Fremover er det viktig å bygge ut nettene slik at disse kan møte kundenes forventninger. Disse inkluderer en enorm vekst i antallet abonnenter, var hovedinnholdet i Monika Bezlers foredrag.

Hun er leder for UTMS-markedsgruppen i Alcatel Telecom. Deres prognoser sier at innen år 2000 vil antallet mobilabonnenter passere 100 millioner i vesteuropa. Før år 2020 forventes en vekst i antallet mobilabonnenter til 300 millioner. Et slikt antall abonnenter betyr at 80 prosent av befolkningen har mobiltelefon.

– Kundene vil kreve dekning overalt, innendørs og i områder med spredt befolkning. Samtidig vil vi møte krav om en nettkvalitet som er konkurransedyktig med fastnettet, avsluttet Bezler.

Framtida
– Generasjon 2,5 og tredje generasjon mobiltelefoner kommer. Disse vil kreve nytt radiointerface.

Formannen i ETSI SMG, Friedrich Hillebrand, staket opp hvilke funksjoner vi vil få i de neste mobiltelefongenerasjonene. Han hevdet at innen år 2002 vil vi ha multimediatilgang via mobiltelefonnettet. Allerede fra neste år vil et 64 kbps-nett være tilgjengelig. Her skal det legges inn nye funksjoner som gjør det mulig for brukeren å bestille billetter og hente ned enkle Internett-sider. Mobiltelefonen skal kunne kobles i et intranett og brukes til utveksling av data. Innen år 2002 sier tidsskjemaet at vi har et mobilnett hvor kapasiteten er på inntil 2000 kilobit/s.

I neste nummer av Telecom Revy og Internett-tdsskriftet Dagens Telecom vil vi komme nærmere inn på fremtidens mobiltelefonsystem.