Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Halvert konsulentbruk i PTT

OSLO: Post- og teletilsynet rapporterer at de har kuttet bruken av eksterne konsulenter. De har bare hatt en konsulent på langsiktig oppdrag første halvår i år.

Tilsynet har tidligere fått en mild korreks av Riksrevisjonen for sin bruk av konsulenttjenester.

– Post og teletilsynet har over en 3 årsperiode mer enn halvert utgiftene til konsulenter. Fra et toppunkt i 1994 på 17.5 millioner er vi i 1997 nede på et antatt årsforbruk på 7.8 millioner kroner, skriver direktør Roald Ekholdt i en rapport til Samferdselsdepartementet.

Kortere oppdrag
Tilsynet har jobbet spesielt med å kutte bruken av konsulenter i langvarige oppdrag, og sier at de langt på vei har lykkes i dette:

– Ved utgangen av 1997 er det kun en konsulent som kan sies å ha et oppdrag av mer langsiktig karakter.

Fler konsulenter
Men tilsynet er i ferd med å skifte ut store deler av sitt IT-system, og varsler at på dette området vil det bli en forhøyet bruk av konsulenter i en overgangsperiode.

– Etter at de store IT-investeringene er foretatt vil utgifter til konsulenter ligge på mellom 3 og 4 millioner årlig. Vi anser ikke at et forbruk av konsulenter på et slikt nivå vil være unormalt for en etat av vår størrelse med relativt komplekse oppgaver, skriver Ekholdt.
Stikkord: Mobil