Annonse


Halvert konsulentbruk i PTT

Tilsynet har tidligere fått en mild korreks av Riksrevisjonen for sin bruk av konsulenttjenester.

– Post og teletilsynet har over en 3 årsperiode mer enn halvert utgiftene til konsulenter. Fra et toppunkt i 1994 på 17.5 millioner er vi i 1997 nede på et antatt årsforbruk på 7.8 millioner kroner, skriver direktør Roald Ekholdt i en rapport til Samferdselsdepartementet.

Kortere oppdrag
Tilsynet har jobbet spesielt med å kutte bruken av konsulenter i langvarige oppdrag, og sier at de langt på vei har lykkes i dette:

– Ved utgangen av 1997 er det kun en konsulent som kan sies å ha et oppdrag av mer langsiktig karakter.

Annonse
Fler konsulenter
Men tilsynet er i ferd med å skifte ut store deler av sitt IT-system, og varsler at på dette området vil det bli en forhøyet bruk av konsulenter i en overgangsperiode.

– Etter at de store IT-investeringene er foretatt vil utgifter til konsulenter ligge på mellom 3 og 4 millioner årlig. Vi anser ikke at et forbruk av konsulenter på et slikt nivå vil være unormalt for en etat av vår størrelse med relativt komplekse oppgaver, skriver Ekholdt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse