Annonse


Dette er NMT-testen

Mobiltelefonene er testet ut fra ni kriterier med vekttall fra 10 til 6. De viktigste kriteriene har vekttall 10. Alle målekriterier for telefonen får poeng fra 1 – 6, hvorav 6 er beste resultat. Vekttall ganger poeng gir totalresultat for hvert kriterium. Nye telefoner som kommer på markedet vil testes og legges inn i rankinglisten fortløpende.

Batterilevetid standby
Standbytid på telefonens standardbatteri vurderes som et av testens viktigste kriterier med et vekttall på 10. Vår mobiltester har testet alle telefonene for å finne telefonens batterilevetid i forhold til hva som er oppgitt av produsent / leverandør. Alle telefoner er testet på samme sted, dette gir lik belastning på batteriene. Ved mobil bruk vil telefonene stadig kommunisere og søke til nye basestasjoner, noe som gir batteriene kortere standbytid.

Gjennomsnittet av standbytidene (oppgitt og målt) får poeng etter følgende skala:
Standbytid over 100 timer gir 6 poeng, 71 – 100 timer gir 5 poeng, 51 – 70 timer gir 4 poeng, 31 – 50 timer gir 3 poeng, 21 – 30 timer gir 2 poeng og fra 20 timer og mindre gir 1 poeng.

Vekt med standardbatteri
Brukerundersøkelser viser at vekt er et viktig kriterium ved valg av mobiltelefon. Mobiltelefonens vekt med standardbatteri har fått et vekttall på 9. Det er gjennomsnittet mellom vekt oppgitt fra produsent / leverandør og våre målinger som danner grunnlag for poenggivning. Følgende poengskala er benyttet:

Annonse
Vekt under 200 gram gir 6 poeng, 200 – 250 gram gir 5 poeng, 251 – 300 gram gir 4 poeng, 301 – 350 gram gir 3 poeng, fra 351 – 400 gir 2 poeng og fra 400 og oppover gir 1 poeng.

Design
Mobiltelefonens design har fått vekttall 8. For å gi poeng for design er følgende vurdert:
 • Display
 • Taster
 • Form
 • Antenne
 • Belteklips
 • Design generelt

  Brukervennlighet
  Brukervennlighet har fått vekttall 8. For å gi poeng for brukervennlighet er følgende vurdert:
 • Menysystem
 • Funksjonstaster; antall og bruk (lett/vanskelig)

  Størrelse
  Telefonens størrelse har blant annet betydning for hvor praktisk den er å ha med seg. Kriteriet har fått vekttall 6 og er vurdert etter de mål som er oppgitt av produsent / leverandør. (Lengde, bredde og dybde i mm.)

  Tekniske finesser
  De fleste produsentene har forskjellige tekniske finesser ved sine mobiltelefoner som gjør at de skiller seg fra konkurrentene. Dette kriteriet har fått vekttall 7.

  Tilleggsutstyr
  Her vurderes mengden av tilleggsutstyr som leveres. Kriteriet har fått vekttall 6. Viktigste tilleggsutstyr er:
 • Ladere
 • Handsfree for bil
 • Utvalg av batterier

  Journalistens personlige vurdering
  Her gir journalisten som har testet telefonen poeng for sitt helhetsinntrykk av telefonen. Kriteriet har fått vekttall 6.

  Pris
  Mobiltelefonens pris er pris ut til forbruker fra største forhandler inklusiv merverdiavgift. Poeng gis etter følgende prisklasser: Pris opp til 3.000 kroner får 6 poeng, 3.000 til 4.999 kroner får 5 poeng, 5.000 til 7.999 kroner får 4 poeng, 8.000 til 9.999 får 2 poeng og priser fra 10.000 kroner og oppover får 1 poeng.

  Resultat
  Mobiltelefonene får to poengresultater: et uten pris (ytelse) og et med pris (ytelse/pris).

  Oppsummering
  Her nevnes mobiltelefonens viktigste fordeler og ulemper. I tillegg oppgis målgruppe og plassering i prisklasse. Spesialfinesser som ikke automatisk er vurdert i testen nevnes også her.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse