Annonse


Dette er GSM-testen

Mobiltelefonene er testet ut fra 10 kriterier med vekttall fra 10 til 5. De viktigste kriteriene har vekttall 10. Alle målekriterier for telefonen får poeng fra 1 – 6, hvorav 6 er beste resultat. Vekttall ganger poeng gir totalresultat for hvert kriterium. Nye telefoner som kommer på markedet vil testes og legges inn i rankinglisten fortløpende.

Batterilevetid standby
Standbytid på telefonens standardbatteri vurderes som et av testens viktigste kriterier med et vekttall på 10. Vår mobiltester har testet alle telefonene for å finne telefonens batterilevetid i forhold til hva som er oppgitt av produsent / leverandør. Alle telefoner er testet på samme sted, dette gir lik belastning på batteriene. Ved mobil bruk vil telefonene stadig kommunisere og søke til nye basestasjoner noe som gir batteriene kortere standbytid.

Gjennomsnittet av standbytidene (oppgitt og målt) får poeng etter følgende skala:
Standbytid over 100 timer gir 6 poeng, 71 – 100 timer gir 5 poeng, 51 – 70 timer gir 4 poeng, 31 – 50 timer gir 3 poeng, 21 – 30 timer gir 2 poeng og fra 20 timer og mindre gir 1 poeng.

Vekt med standardbatteri
Brukerundersøkelser viser at vekt er et viktig kriterium ved valg av mobiltelefon. Mobiltelefonens vekt med standardbatteri har fått et vekttall på 9. Det er gjennomsnittet mellom vekt oppgitt fra produsent / leverandør og våre målinger som danner grunnlag for poenggivning. Følgende poengskala er benyttet:

Annonse
Vekt under 100 gram gir 6 poeng, 100 – 150 gram gir 5 poeng, 151 – 200 gram gir 4 poeng, 201 – 250 gram gir 3 poeng, fra 251 og oppover gir 2 poeng.

Design
Mobiltelefonens design har fått vekttall 8. For å gi poeng for design er følgende vurdert:
 • Display
 • Taster
 • Form
 • Antenne
 • Belteklips
 • Design generelt

  Brukervennlighet
  Brukervennlighet har fått vekttall 8. For å gi poeng for brukervennlighet er følgende vurdert:
 • Menysystem
 • Funksjonstaster; antall og bruk (lett/vanskelig)

  Teknisk kvalitet
  De aller fleste nye GSM-telefoner har en meget god teknisk kvalitet.

  En telefon av hver modell er testet ved hjelp av et bestemt måleapparat. Vi har testet en hel rekke funksjoner, men blir av teknisk ekspertise rådet til kun å legge vekt på radiofølsomhet.

  Radiofølsomhet er et mål på hvor god telefonen er til å oppfatte signalene på ulike frekvenser. Testen viser at det er små forskjeller og alle telefonene ser ut til å ha meget god teknisk kvalitet. Dette målekriteriet har fått vekttall 5.

  Her har vi testet om telefonen har den oppgitte følsomheten eller mer, slik det er spesifisert av den internasjonale MOU-organisasjonen (-102,0 dbm). Vi har testet radiofølsomheten (sensitivity) på fem kanaler i to ulike tester.

  De aller fleste mobiltelefonene tilfredstiller kravene, disse har fått seks poeng. De telefoner som ikke tilfredstiller MOU-kravene har fått fem poeng. Alle telefoner med fem poeng har kun feilet på en av de fem kanalene, det er med andre ord ingen avgjørende svakhet med disse telefonene.

  Ideelt sett burde flere telefoner av hver modell testes for å gi absolutt sikkerhet for resultatet. Dette har ikke vært mulig å gjennomføre.

  Fire telefoner kunne ikke testes med de måleapparater vi hadde tilgjengelig. Disse har fått full score uten teknisk test, men det er anmerket med * hvilke telefoner det gjelder.

  To av telefonene i testen er beta-versjoner, dette kan våre årsaken til at de har feilet på testen. Disse telefonene er merket med **

  Størrelse
  Telefonens størrelse har blant annet betydning for hvor praktisk den er å ha med seg. Kriteriet har fått vekttall 7 og er vurdert etter de mål som er oppgitt av produsent / leverandør (lengde, bredde og dybde i mm.) Dess mindre jo bedre, og flate telefoner får bedre karakter enn tykke.

  Tekniske finesser
  De fleste produsentene har forskjellige tekniske finesser ved sine mobiltelefoner som gjør at de skiller seg fra konkurrentene. Tekniske finesser kan være innebygget datakort, opptaksmulighet, fase II-tjenester, eller andre finesser som gjør telefonen spesiell. Dette kriteriet har fått vekttall 7.

  Tilleggsutstyr
  Her vurderes mengden av tilleggsutstyr som leveres. Kriteriet har fått vekttall 6. Viktigste tilleggsutstyr er:
 • Ladere
 • Handsfree for bil
 • Utvalg av batterier
 • PCMCIA-kort for dataoverføringer.

  Journalistens personlige vurdering
  Her gir journalisten som har testet telefonen poeng for sitt helhetsinntrykk av telefonen. Kriteriet har fått vekttall 6.

  Pris
  Mobiltelefonens pris er pris ut til forbruker fra største forhandler eksklusiv subsidier fra mobiloperatører og inklusiv merverdiavgift. Poeng gis etter følgende prisklasser: Pris opp til 2.499 kroner får 6 poeng, 2.500 til 3.999 kroner får 5 poeng, 4.000 til 5.999 kroner får 4 poeng og priser fra 6.000 kroner og oppover får 2 poeng.

  Resultat
  Mobiltelefonene får to poengresultater: et uten pris (ytelse) og et med pris (ytelse/pris).

  Oppsummering
  Her nevnes mobiltelefonens tre viktigste pluss og tre største minus. I tillegg oppgis målgruppe og plassering i prisklasse. Spesialfinesser som ikke automatisk er vurdert i testen nevnes også her.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse