Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ha norsk telemed-forening

BERGEN: Det er behov for en egen norsk telemedisin-forening, i tillegg til den nystartede internasjonale foreningen der norske Steinar Pedersen (bildet) ved Telemedisinsk avdeling i Tromsø er president.

Pedersen, Steinar.gif
Det er engasjerte telemedisinfolk i Helseregion 3, som nå går ut og tar til orde for et fast forum for norske telemedisininteresserte.

En slik sammenslutning skal blant annet stå for den nasjonale kontakten telemedisininteresserte i mellom, blant annet gjennom tilrettelegging av forholdene for elektronisk kompetanseoverføring. Foreningen vil også få ansvaret for informasjonsutvekslingen med den nyetablerte internasjonale telemedisinforeningen.

Internasjonal forening
Den internasjonale telemedisinforeningen ble etablert i sommer. Foreningen har som formål å arbeide for utvikling av telemedisin, og sørge for utveksling av informasjon mellom dem som er interessert i området. Foreningen er åpen for enkeltpersoner, og har “rommelige” opptakskrav.

Det er norske Steinar Pedersen, ved Telemedisinsk avdeling i Tromsø, som er president i den nyetablerte foreningen. Med seg i styret har Pedersen fått representanter for telemedisin i Frankrike, USA, Canada og Japan.
Annonse