Hopp til navigasjon Hopp til innhold

SIT ivaretrar opphavsretten

TELEGRAM: Kontor og datateknisk Landsforening (KDL) har nå opprettet organisasjonen «Secure Information Technology» (SIT). Dette blir den første norske organisasjonen som jobber for opphavsrett på programvare.

Formålet med organisasjonen blir i første rekke å drive informativt og preventivt arbeid, melder KDL.

SIT skal bedrive informasjonsvirksomhet og arbeide for holdningsendringer overfor SITs medlemmer, bransjen i sin helhet, det private næringsliv, det offentlige og skole-/utdanningssektoren.

«Trygg trafikk»
Det er ikke aktuelt med rettstvister og aksjoner; SIT skal nøye seg med å informere om at ulovlig bruk av programvare ikke lønner seg.

SIT vil bli programvarelisens-arbeidets svar på trygg trafikk, heter det fra KDL.
Annonse