Annonse


SIT ivaretrar opphavsretten

Formålet med organisasjonen blir i første rekke å drive informativt og preventivt arbeid, melder KDL.

SIT skal bedrive informasjonsvirksomhet og arbeide for holdningsendringer overfor SITs medlemmer, bransjen i sin helhet, det private næringsliv, det offentlige og skole-/utdanningssektoren.

«Trygg trafikk»
Det er ikke aktuelt med rettstvister og aksjoner; SIT skal nøye seg med å informere om at ulovlig bruk av programvare ikke lønner seg.

SIT vil bli programvarelisens-arbeidets svar på trygg trafikk, heter det fra KDL.

Annonse


Annonse


Annonse