Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ugyldige Telenor-avtaler

OSLO: Telenors avtaler med tre teleoperatører om taushet er ugyldige. Selskapet har stilt krav overfor teleoperatører som skal inngå avtale om samtrafikk om taushetsløfte og om å holde myndigheter utenfor forhandlingene.

Trusselen har vært bøter på opptil ti millioner kroner.

Det Kinnevik-eide Tele2 har nektet å undertegne en avtale om taushet før de reelle forhandlingene om samtrafikk har startet, og har sendt saken til Post og teletilsynet, skriver Dagens Næringsliv.

Trinnhøyde
Men Telenors advokater har ikke tatt høyde for at privatrettslige avtaler ikke kan sette lovteksten til side. Tirsdag var det et møte mellom Telenor og Post og teletilsynet. Der ble det gjort rede for at Telenors krav før forhandlinger om samtrafikk hadde meget begrenset betydning for selskapene som allerede har undertegnet.

Loven vinner
– I henhold til lov om telekommunikasjon kan vi kreve å få opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av loven eller oppgaver som er pålagt myndighetene i henhold til internasjonale overenskomster uten hinder av taushetsplikt, sier seksjonsleder Randi Punsvik i Post og teletilsynet, som uttrykker ønske om større tempo fra partenes side.

– Vi ønsker at de skal komme i gang med relle forhandlinger om samtrafikk, sier Punsvik.

Annonse
Stikkord: Mobil