Annonse


Teletopia raser mot Telenor

I selskapets henvendelse til Konkurransetilsynet brukes det sterke ord:

– Telenors nåværende vilkår for tjenesteleverandører som ønsker å konkurrere innen dette feltet er utelukkende egnet til det motsatte: De hindrer konkurranse mellom aktørene, stanser enhver form for nyskapning, annen enn Telenors egen. Dette resulterer i at utviklingen går tregere og at forbrukerne får dyrer og dårligere tjenester.

Vil ikke bli forhandler for Telenor
Selskapet frykter å bli redusert til å bli en forhandler for Telenor.

– Teletopia har selvfølgelig intet ønske om å kjøpe Telenors egne ferdigproduserte tjenester for videresalg, det vil si å bli en forhandler for Telenors verdiøkte tjenester. Vår styrke ligger utelukkende innen innovasjon av nye og bedre teletjenester.