Annonse


Telenor revurderer vilkårene

Post og teletilsynet ba om at vilkårene måtte vurderes på nytt allerede ved årskiftet 1997/98.

– Slike prisvurderinger er allerede i gang, heter det i et brev fra konserndirektør Magnus Dokset i Telenor 22. august.

Samtidig implementering
Brevet er stilet til Media Access, Teletopia og Telenor Link.

– For å sikre like konkurransevilkår mellom aktørene er det av betydning at vilkårene implementeres samtidig. For å synliggjøre dette er alle tre igangværende aktører ført opp som adressater i dette brev, heter det.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse