Hermansen, Tormod (brun)

Annonse


Telenor granskes

Hermansen, Tormod (brun)– På bakgrunn av de opplysninger Konkurransetilsynet sitter inne med og de forelagte klager fra Teletopia og Media Access har tilsynet besluttet å vurdere Telenors betingelser til produsenter av VØT (verdiøkende tjenester, red.), heter det i henvendelsen fra Konkurransetilsynet 3. september.

Tilsynets spørsmål:

  • Hvilke enheter i Telenor produserer de ulike verdiøkende tjenestene?
  • Hvilke tekniske løsninger benyttes i dag for Telenors interne produksjon av VØT?
  • Hvilke interne priser opereres det med for Telenors egen produksjon av VØT?
  • Hvilke tekniske tilkoblingsmuligheter og tjenester tilbys i dag til produsenter av VØT utenfor Telenorkonsernet?
  • Hvilke priser gjelder for de tilkoblingsmuligher som tilbys produsenter utenfor Telenorkonsernet?
  • Er det noen VØT som av tekniske eller økonomiske årsaker med dagens tilbud ikke kan produseres utenfor Telenor. Hva er eventuelt grunnen til dette?

    Telenor har frist på seg til å svare til 29 september.