Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor granskes

OSLO: Konkurransetilsynet forlanger nå en forklaring fra Telenors side når det gjelder teknisk tilkobling og priser som tilbys Media Access og Teletopia.

Hermansen, Tormod (brun)
– På bakgrunn av de opplysninger Konkurransetilsynet sitter inne med og de forelagte klager fra Teletopia og Media Access har tilsynet besluttet å vurdere Telenors betingelser til produsenter av VØT (verdiøkende tjenester, red.), heter det i henvendelsen fra Konkurransetilsynet 3. september.

Tilsynets spørsmål:
 • Hvilke enheter i Telenor produserer de ulike verdiøkende tjenestene?
 • Hvilke tekniske løsninger benyttes i dag for Telenors interne produksjon av VØT?
 • Hvilke interne priser opereres det med for Telenors egen produksjon av VØT?
 • Hvilke tekniske tilkoblingsmuligheter og tjenester tilbys i dag til produsenter av VØT utenfor Telenorkonsernet?
 • Hvilke priser gjelder for de tilkoblingsmuligher som tilbys produsenter utenfor Telenorkonsernet?
 • Er det noen VØT som av tekniske eller økonomiske årsaker med dagens tilbud ikke kan produseres utenfor Telenor. Hva er eventuelt grunnen til dette?

  Telenor har frist på seg til å svare til 29 september.
 • Annonse
  Stikkord: Mobil