Annonse


Telenor får smekk fra tilsynet

– Eksterne tjenesteleverandører som ønsker å levere tjenester som krever tilbakeruting av trafikk gjennom Telenors nett, har etter vår mening i hovedsak ikke noe reelt valg med hensyn til produksjonsmåte.

– De blir «tvunget» til å overlate produksjonen av tjenestene til Telenor, heter det i et brev fra Post og teletilsynet til Telenor.

Investeringer
– Videre vil vi påpeke at Telenor gjennom sine tidliger tilbud fra 1995 og fram til nå ikke har gitt eksterne tjenesteleverandører annet valg enn å investere i eget produksjonsutstyr..

– Når Telenor nå i ettertid tilbyr å produsere tjenester på vegne av tjenesteleverandørene og de økonomiske vilkårene for ekstern produksjon ikke gir tjenesteleverandørene annet valg enn å overlate produksjonen til Telenor, sitter de eksterne tjenesteleverandørene med produksjonsutstyr som har fått redusert verdi på grunn av Telenors skiftende tilbudspolitikk, heter det i brevet.

Annonse


Stadige mangler
Post og teletilsynet mener Telenors vilkår i hovedsak er i overensstemmelse med telelovgivningen, men etterlyser konkrete vilkår på flere punkter

Telenor la fram sitt første sett av vilkår 20. januar. Etter kritikk kom de med et nytt sett 12. mai 1997. Etter ny kritikken er de nå i gang med et tredje sett vilkår.