Telenor EØS

Annonse


Telenor bryter EØS-reglene?

Telenor EØS– Telenor har lagt konkurranseutsatte områder inn i Telenor Nett og dermed forsøker de å opprettholde monopolsituasjonen. Vilkårene er like for alle tjenesteleverandørene, men i praksis har Telenor Nett fått enerett på det området vi ønsker å konkurrere på, sier administrerende direktør Richard Asheim i Media Access til Dagens Telecom.

Konkurrentene beskylder Telenor for å bryte EØS-regler.

Trenerer saken
Media Access har bedt Konkurransetilsynet gripe inn overfor Telenor.

– De er redde for å miste et veldig lønnsomt marked og gjør selvfølgelig alt de kan for å trenere, og utnytter alt det byråkratiet de har, sier Asheim.

Annonse
Det er usikkert hvor stort markedet er, men Asheim mener det ligger på tett oppunder 500 millioner kroner.

Nye vilkår
Media Access og :teletopia mener at Telenor vil endre regelverket til egen fordel. Begge selskapene driver med VØT – verdiøkende tjenester.

Nå har Telenor lagt fram nye vilkår for produksjon av disse tjenestene. Media Acces og :teletopia raser mot vilkårene, og beskylder Telenor Nett for forskjellsbehandling av dem og Telenor Link.

Må betale to ganger
– I følge Media Access må Telenor Links konkurrenter betale to ganger for trafikk som rutes tilbake til det offentlige telenettet. Det hevdes videre at Telenor Link ikke blir gjenstand for slik dobbeltfakturering. Telenors dobbeltprising umuliggjør i følge Media Access tjenesteproduksjon av VØT som krever tilbakeruting i det offentlige telenettet av andre enn Telenor, heter det i et ferskt brev fra Konkurransetilsynet til Telenor.

Granskes
Konkurransetilsynet vil vurdere betingelsene Telenor gir sine konkurrenter etter Konkurranseloven.

Post og teletilsynet stiller seg kritisk til hvordan Telenor behandler Media Acces og :teletopia.

– Det er vanskelig for oss å se at Telenor med dette ikke skulle bryte prinsippene ved ONP-forskriften, skriver Bjørn Tiller i Media Acces i en klage rettet til Post og teletilsynets Avdeling for markedstilsyn og konsesjoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse